پیشبند باریستا

پیشبند باریستا

PDFچاپایمیل

120000 تومان
پیشبند باریستا
شرح

ترکیب جین ضخیم و چرم طبیعی
آستر تترون
بند ساس بندی
یراق آلات درجه ۱