آیا از الزامات بهداشتی رستوران ها اطلاع دارید

آیا از الزامات بهداشتی رستوران ها اطلاع دارید

رستوران ها ، آشپزخانه ها و فست فود ها باید موارد بهداشتی را طبق پیوست رعایت نمایند

  بهداشت لباس کار - در آشپزخانه ها، رستوران ها و آبدارخانه ها، به شرح ذیل است: 
کلیه افرادی که با غذا سرو کار دارند ملزم به پوشیدن لباس کار مناسب می باشند. - هر کارگر بایستی دو دست لباس کار تمیز شامل: روپوش، شلوار، کاله، کفش، حوله، دستکش و ماسک دهان مناسب باشد. - کلیه کارکنان مواد غذایی موظف هستند اصول بهداشتی از جمله جدا بودن کفش کار)کلیه کارکنان مواد غذایی موظف هستند از دمپایی ضمن کار استفاده ننمایند( با کفش دستشویی و استفاده مداوم از صابون مایع به جای صابون های جامد را رعایت نمایند 
جهت مطالعه و اطلاع از این الزامات بهداشتی فایل پی دی اف آن را از لینک زیر دانلود نمایید.

 دانلود الزامات بهداشتی رستوران ها، فستفودها، آشپزخانه ها

 

 

با تشکر از همراهی شما 

مدیریت مدفرم            

*بامدفرم کسب و کار شما روفرم میاد*