ثبت و تایید وبسایت مدفرم در سایتهای منتخب ایران با ترافیک نیم بها

ثبت و تایید وبسایت مدفرم در سایتهای منتخب ایران با ترافیک نیم بها

ثبت و تایید وبسایت مدفرم در سایتهای منتخب ایران با ترافیک نیم بها 

 مشتریان گرامی وبسایت مدفرم به عنوان سایت های منتخب ایران برای استفاده بازدیدکنندگان از اینترنت نیم بها مورد تایید سازمان فناوری اطلاعات ایران قرار گرفت 

از این به بعد مشتریان گرامی می توانند وبسایت مدفرم را با ترافیک نیم بها مشاهده نمایند.