ساده ترین روش سایز زدن مانتو

ساده ترین روش سایز زدن مانتو

راهنمای سایز زدن و اندازه گیری مانتو

ساده ترین روش سایز زدن مانتو 

به عنوان مثال
این مانتو سایز ۴۴ هست 
که طبق جدول
دور سینه ۱۰۰ سانت
دور شکم ۸۴ س
دور باسن ۱۰۲ س
میباشد


توجه داشته باشید مانتو از سایز ۳۸ تا ۶۴  و از عرض سینه ۹۰ سانت تا ۱۴۰ دوخت میشود.

نکات :

 الف) دور سینه ۴ سانت پایین تر ازحلقه آستین حساب میشود و  دور شکم ۲۰ سانت پایین تر از حلقه آستین محاسبه می گردد.  دور باسن نیز حدود ۴۰ سانتی پایین تر از حلقه آستین باید اندازه گیری گردد.( جاهایی که در عکس متر قرار داده شده است)-

ب )نکته مهم اینکه همیشه در مانتو جلوی لباس چند سانت بزرگتر از پشت هست، قد مانتو ، ،آستین و کارور به صورت پیش فرض استاندارد طراحی شده و ثابت هست بنابراین برای اندازه گیریفقط نیاز به سه اندازه اصلی : دور سینه - دور شکم و دور باسن می باشد

 

با تشکر از همراهی شما 

مدیریت مدفرم            

*بامدفرم کسب و کار شما روفرم میاد*